จังหวัดเล็กๆ อย่างจังหวัดชุมพรนั้น หลายคนอาจคิดว่าเป็นแค่ทางผ่านเวลาลงภาคใต้ แต่ที่จริงแล้วมีสถานที่น่าสนใจให้แวะชมอยู่ตลอดเส้นทางเลยนะคะ และกำลังเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมาก โดยเฉพาะป่าชายเลนในเขตอุทยานแห่งชาติกำลังได้รับการพลิกฟื้น อย่างทริปนี้เรามีโอกาสได้ร่วมโครงการปลูกป่ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าชายเลน เทิดไท้องค์ราชัน” ถึง100ไร่เลยทีเดียว และยังจะขยายพื้นที่ปลูกต่อไปในอนาคต ซึ่ง กฟผ. ได้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดพื้นที่เป้าหมายปลูกป่าชายเลนในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เพื่อเป็นปอดให้ชาวชุมพรและนักท่องเที่ยว รวมถึงความอุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติ จะเป็นแหล่งสร้างอาชีพสู่ชุมชน กระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัด นอกจากทริปนี้เราจะได้ปลูกป่าแล้ว เรายังได้เก็บภาพบรยากาศที่เที่ยวในจังหวัดชุมพรให้เพื่อนๆ ได้มาเที่ยวตามได้อีกหลายสถานที่เลย ตามไปดูกันเลยค่ะ

การจัดโครงการนี้เพื่อรวมพลังจิตอาสาทุกภาคส่วน ทำความดีเพื่อสังคม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จำนวน 100 ไร่ เฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทำความดีของ กฟผ. ที่น้อมนำแนว พระราชปณิธานจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยรวมพลังจิตอาสาจากภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมของจังหวัดชุมพร และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกัน ปลูกป่าชายเลน จำนวน 100 ไร่ เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ณ ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร

มาถึงชุมพรกันแล้ว ต้องมาไหว้ศักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเรือจำลองจักรีนฤเบศรกันก่อน

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หรือศาลเสด็จเตี่ยที่ชาวชุมพรให้ความเคารพ เสมอมานั้น คือเรือจำลองจักรีนฤเบศรจำลองที่มีขนาดกว้าง 29 เมตร ยาว 79 เมตร สูง 6 เมตร เรือลำนี้สร้างขึ้นมา ด้วยพลังศรัทธาของชาวปากน้ำหลังสวนที่ได้ร่วมกันเสียสละทั้งทรัพย์และแรงงาน ทุ่มเทให้กับการก่อสร้างเรือจำลองลำนี้

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพ

พื้นที่ปลายน้ำของจังหวัดชุมพร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สามารถทำกิจกรรมได้หลากหลาย ไม่ว่าเดินชมป่าชายเลนตามเส้นทางที่เป็นสะพานไม้ทอดยาว สำหรับการพักผ่อนแล้ว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรแห่งนี้ได้ชื่อว่ามีป่าชายเลนที่สมบูรณ์และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยละค่ะ

มาถึงเป้าหมายสำคัญในการจัดมาร่วมโครงการในครั้งนี้กันเลย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จำนวน 100 ไร่

สำหรับจังหวัดชุมพร กฟผ. จะจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวนรวมทั้งหมด 100 ไร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าชายเลน เทิดไท้องค์ราชัน” ซึ่ง กฟผ. ได้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดพื้นที่เป้าหมายปลูกป่าชายเลนในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ปัจจุบันสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นบ่อสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ (อุทยาน ฯ ได้ขอคืนพื้นที่ดังกล่าวจากบริษัทเอกชนตามนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาล) หากปล่อยให้ธรรมชาติฟื้นฟูเองจะใช้เวลานาน และหากใช้งบประมาณของทางราชการอย่างเดียวจะต้องใช้จำนวนมาก ดังนั้น กฟผ. จึงพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวให้กลับคืนเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม

กฟผ. ได้เข้าไปดำเนินการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ของจังหวัดชุมพรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบันมีเนื้อที่ปลูกรวมทั้งสิ้น 12,065 ไร่ แบ่งเป็น ป่าบก 10,165 ไร่ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำตกกะเปาะ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก เนื้อที่ปลูก 3,450, 4,600 และ 2,115 ไร่ ตามลำดับ) และป่าชายเลน 1,900 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรทั้งหมด กฟผ. หวังว่าป่าที่ปลูกและมีการบำรุงรักษาตามกระบวนการ คือ ปลูก 1 ปี บำรุงรักษาป่าที่ปลูกต่อเนื่อง 2 ปี ปัจจุบันคงจะฟื้นสภาพเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ของจังหวัดชุมพรตลอดไป

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินกิจการผลิตไฟฟ้าควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมตลอดมา ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าไม้ จึงได้มีโครงการปลูกป่า กฟผ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา และดำเนินต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยป่าที่ กฟผ. ปลูก ครอบคลุมพื้นที่กว่า 49 จังหวัด มีเนื้อที่ปลูกรวมกว่า 4.6 แสนไร่ ตั้งแต่บนภูเขาสูงแหล่งต้นน้ำสายสำคัญจรดชายฝั่งทะเล

จุดชมวิวเขามัทรี

จะเรียกว่าแลนด์มาร์กของชุมพรก็ว่าได้ค่ะ
อยู่บนเส้นทาง ชุมพร – ปากน้ำ – หาดทรายรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจุดชมวิวทิวทัศน์ ที่พักผ่อนหย่อนใจของคนทั่วไปและคนในพื้นที่ สามารถชมวิวทิวทัศน์ ได้ 360 องศา เลย

งาน “ยกพลขึ้นบก” เทศกาลอาหารทะเลพื้นบ้านเมืองชุมพรที่จะได้ลิ้มรสสารพัดความสดของเหล่าซีฟู้ด ณ ชายหาดทุ่งวัวแล่น มีหลากหลายโซนที่ให้ักท่องเที่ยว และตนในพื้นที่ได้ออกมาร่วมสนุก ทานอาหารทะเลสดๆ อร่อยๆ เพลิดเพลินไปพร้อมๆกับเสียงดนตรี

โซนเพลงรักริมทะเล บรรยากาศของการฟังเพลงริมทะเลกับดนตรีฟังสบายๆ ที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศแห่งความรักและความสุขและเสียงคลื่นเบาๆ

ย่างกันให้กินสดๆแบบนี้เลย

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นอีกครั้งเมื่อไร รอติดตามข่าวสารได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะ

วัดพระธาตุสวี โบราณสถานสำคัญในจ.ชุมพร

เป็นพระธาตุเก่าแก่องค์ใหญ่อายุกว่า 700 ปี ลักษณะเป็นเจดีย์ศรีทอง ทรงระฆังคว่ำ สูงประมาณ 70 เมตร สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยอยุธยา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่สักการะของชาวสวีและชาวบ้านในจังหวัดใกล้เคียง

ศูนย์การเรียนรู้ตี๋บ้านนก

ของดีเมืองชุมพร เฮียตี๋ หรือ คุณฉลอง คงลิขิต และภรรยาคือ เจ๊ติ๋ว หรือ คุณจันทร์ธิภา คงลิขิต ถือเป็นเจ้าของธุรกิจรับสร้างบ้านนกนางแอ่นในระดับแถวหน้า และยังเป็นผู้ส่งออก รังนกบ้าน รายใหญ่ของจังหวัดชุมพรด้วย และยังมีร้านเก๋ๆ”ตี๋บ้านนก” บนเขามัทรี วิวสวยบรรยกาศดีอีกด้วย

มาต่อกันที่ “ร้านยายปวด”

ร้านอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพรเลยทีเดียว ทำอาหารทุกเมนูด้วยเตาถ่าน วัตถุดิบที่ใช้ของดีสดสะอาด รสชาติที่อยากให้ทุกคนที่ได้มาเที่ยวชุมพระต้องแวะทานนะคะ

สะพานไม้เคี่ยม

หนองใหญ่ จ.ชุมพร แก้มลิงธรรมชาติ ในพื้นที่หนองใหญ่ ตามแนวพระราชดำริ เดินชมวิวสะพานไม้ที่ทอดยาว สู่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ทำจากไม้เคี่ยม ซึ่งทนแดดทนฝน ช่วยแก้ปัญหาอุทกภัย เก็บน้ำไว้ใช้ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

เจ้าแซม นาคน้อย เค้ามาเองโดยธรรมชาตินะคะ แต่ดันติดคนเป็นเจ้าของร้านอาหารแถวนั้น เลยไม่ห่างไปไหน แต่ก่อนมี 2 ตัวค่ะ ชื่อ เปากับแซม แต่ตอนนี้เปาได้ตายไปแล้ว สงสารน้องคงเหงาน่าดูนะคะ

Cera Garden Coffee

ร้านกาแฟที่เขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้

เรือนไม้ที่ทำร้านกาแฟ ตกแต่งไปด้วยต้นไม้ทุกมุม ทุกโซนให้น่านั่งพักผ่อน สั่งกาแฟ ขนม เค้ก มาทานแบบชิลๆ

โรงรับจำนำปู สถานที่ฟื้นฟูชีวิตที่ตำบลสะพลี จังหวัดชุมพร

กิจกรรมสุดท้ายของทริปนี้ มาเยี่ยมชม และปล่อยปูสู่ทะเล กับธนาคารปู ที่รับจำนำปู เพาะเลี้ยงจนโตและสามารถปล่อยสู่ธรรมชาติได้

โรงรับจำนำปูแห่งนี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ประจำชุมชนซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจและเด็กนักเรียนมาศึกษาวิธีการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์ปูม้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากรับประทานปูม้าสดๆก็สามารถมาเลือกซื้อได้ที่นี่เช่นกัน

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here